Welcome imigrantai?… geriau nereikia!

Autorius: Šauksmas.lt Šaltinis: http://sauksmas.lt/welcome-imi... 2015-09-13 22:31:34, skaitė 4019, komentavo 0

Welcome imigrantai?… geriau nereikia!

Rugsėjo 12 dieną Vilniuje įvyko akcija, kurios metu į Lietuvą buvo kviečiami atvykti imigrantai. Kalbinome akcijos dalyvius ir praeivius. ką jie apie tai mano.

Vitalijus Balkus (nepriklausomas publicistas). – Vaikštinėdami su vaikais po Vilnių, netyčia aptikome renginį, kuris pasirodo, skirtas pabėgėliams į Lietuvą kviesti. Ar jie, tie pabėgėliai, tikri – aš labai abejoju. Pabėgėlių statusą apibrėžia 1961 metų Ženevos konvencija.

Dabar atvykstančių imigrantų didelė dalis, be abejonės, yra ne pabėgėliai, o ekonominiai migrantai. Mano giliu įsitikinimu ir supratimu, esminis skirtumas tarp pabėgėlio ir ekonominio migranto yra toks:

Jeigu man iš paskos bėga kažkoks barzdotas vyras su dideliu peiliu ir kėsinasi nupjauti man galvą, o man pasisekė pasprukti – tai aš pulsiu po kojom pirmam pasitaikiusiam pasieniečiui, nesvarbu ar tai bus turkas, graikas, ar vengras. Aš jį broliškai apkabinsiu,padėkosiu, kad išgelbėjo. O jeigu dar gausiu pastogę, duonos ir vandens – tai visai būsiu patenkintas. Na, o kai pas mane namuose viskas aprims – nesisvečiuosiu per ilgai ir grįšiu.

O dabar gi pabėgėliai labai keisti – stovi vidury saugaus Europos miesto ir rėkia: aš noriu į Vokietiją! Ar jis išsigandęs, kad islamistas jį suras Vengrijoje? Ne, jis nori didesnių pašalpų.

Įsivaizduokim, kad atsitiks tokia nelaimė ir mes gausime tuos taip vadinamus pabėgėlius. Jie visi sumokėjo po kelis tūkstančius dolerių vedliams – banditams kontrabandininkams, rizikavo gyvybėmis, galbūt kažkas iš jų valties net nuskendo jų akivaizdoje. Per didžiules kančias jie pasiekė jų išsvajotąją Vokietiją, o čia jį paėmė už pakarpos ir perkėlė į Ruklą Lietuvoje. Įsivaizduokit, kaip jie mūsų nekęs…Nekęs ir tų, kurie perkėlė, bet jie – toli. O mes gyvensime kartu.

Todėl tokius renginius, kuriuose kalbama ne argumentais, bet emocijomis: pabėgėliai, ateikit! – juos rengia arba suinteresuotos organizacijos, kurios ruošiasi iš to daryti verslą, arba naudingi kvailiai.

Akvilė Lukošė (akcijos organizatorė). – Tokia akcija vyksta ne tik pas mus, bet ir visoje Europoje, Kanadoje, šiuo metu – ir Niujorke. Labai daug miestų prisijungė Anglijoje, Lenkijoje.Visą informaciją galite rasti feisbukuose „Wellcom“.

Margarita Jankauskaitė (akcijos savanorė). – Mes platiname anketas, kad žmonės užsiregistruotų į duomenų bazę.Taip renkame žinias, kas kuo gali padėti. Nebūtina apgyvendinti pas save, nes ne visi tokias galimybes turi. Bet darbdavys gali žmones įdarbinti (omenyje turimi imigrantai – red.pastaba), galima suteikti kažkokių paslaugų, organizuoti laisvalaikį, mokyti kalbos, profesijos, žodžiu, prisidėti mentoryste, galima žmonėms paprasčiausiai papasakoti, kaip naudotis viešuoju transportu, nueiti į polikliniką, kur ką nusipirkti…Žodžiu, prisidėti prie kuo sklandesnės ir paprastesnės žmonių adaptacijos, kad nebūtų bereikalingų įtampų.

Manau, kad visi, kurie užsiregistruos, įgaus neblogos patirties, praplečiant savo horizontus. Aš taip pat užpildžiau šią anketą ir pažymėjau punktus, kuriuose nurodyta,kuo galiu prisidėti: organizuoti laisvalaikį, aukoti daiktus ir pinigus, mokyti kalbos, prisidėti mentoryste. Prisidėsiu, kuo galiu.

Per šitą pagalbos aktą iš tiesų labai daug padarai sau. Kiekvienas, prisidėjęs prie šios akcijos, kaip žmogus, kaip asmenybė – išloš labai daug. Pats laikas atsiverti pasauliui. Dažnai sakoma: mes patys labai vargstame ir negalime padėti kitiems.

Gerbiamieji, mes priklausome vienai iš labiausiai ekonominiu požiūriu išsivysčiusių valstybių. Karo situacija – ne ta, kurioje galima derėtis. Jeigu tokioje situacijoje neištiesi pagalbos rankos – kaip tu gali ramia sąžine gyventi? Tokios pamokėlės, kada tu įveiki savo vidines baimes, kompleksus – praplečia erdves. Tai labai svarbu ir naudinga – atsiverti pasauliui ir būti to pasaulio dalimi. O tauta neišnyks. Mes turime suprasti, kad kultūrinis identitetas ir suvokimas yra kintantys dalykai. Tol, kol žmonės gyvens ir galvos, kad jie lietuviai – tol ta tauta ir egzistuos. Jeigu tie žmonės sklandžiai integruosis, mes turėsime Lietuvos sirus, lygiai kaip dabar turime Lietuvos lenkus, rusus. Klausimas: kiek mes pasiruošę integruoti tuos žmones, kad jie galėtų prisidėti prie mūsų kultūros kūrimo, ar mes norime atsiriboti? Nes iš tikrųjų prie Lietuvos kultūros kūrimo prisidėjo ir Lietuvos žydai, Lietuvos lenkai, Lietuvos rusai. Jei mes viso jų indėlio atsisakom – liekame labai skurdūs. Tuomet turime atsisakyti didelės dalies savo istorijos. Turime atsiverti ir padėti kitiems žmonėms kurti mūsų kultūrą.

Jau dabar Lietuvoje gyvena virš 120 įvairių tautybių žmonių ir Pasaulio pabaiga neįvyko. Viskas priklauso nuo požiūrio.

Romualdas Neverdauskas. – Vaikštau po šį Pasaulį skaudančia širdimi, kankina bejėgiškumas. Kankina mintis, kad gyvenu pasaulyje tarp 7 milijardų debilų ir nėra vaistų, kurie tuose milijarduose pažadintų norą tokiais nebūti. Štai ir šiandien daromas didžiulis tautų kraustymasis iš proto. Į Europą surinko gražius žmones, kuriems duos bilietą naikinti valstybes, naikinti krikščionis, naikinti žydus… Šito tautų kraustymosi pabaigoje turi įvykti mūsų protėvių mums paliktas palinkėjimas susinaikinti?

Štai ir šiandien atėjau čia ne pateikti kažkokių kontrargumentų, o pakvieti mąstyti…  Juk mes gyvename pertekliaus pasaulyje. Reikia tik nustoti kvailioti ir mes atsiduriame nuostabiame Aukso Amžiuje. Trūksta vienintelio dalyko – nustoti kvailioti! Liautis daryti nesąmones. Visi šie „genijai“, kurie šitoje akcijoje vaikšto aplink mus – pasirašo po tuo, kad būtume debilais…

Štai rankose laikau žurnalą TIME. Jame – pasaulio galingųjų nuomonė, numeris – rugsėjo 21, nes jie visąlaik gyvena į priekį ( pokalbis vyksta rugsėjo 12 – red.). Viršelyje labai gražiai pavaizduoti laivelis su pabėgėliais. O juk laiveliai su pabėgėliais simbolizuoja „mirtis Anglijai!“. Anglija naikinama laiveliais. Nes daugybė simbolių kalba, kad pirmame etape reikia sunaikinti Angliją. O kas tai yra Anglija? Australija – taip pat Anglija. Vandenilinės bombos Australijoje susprogdinimas – taip pat Anglijos naikinimas.

Kitoje žurnalo TIME pusėje parodytas laikrodis, kuriame rodyklės stovi ant 10 ir 19, kitaip tariant, primenama 19 teroristų, kurie įvykdė rugsėjo 11 dienos išpuolį. Kviečiu skaityti tą, kas parašyta, čia – perspėjimas! Tik nereikia nuo jo nusisukti. Skaitykime ne taip, kaip mes norime, o kaip parašyta. Jei būtų rašoma „ Aš tave myliu“– tai taip ir supraskime, o jei bus parašyta „Nekečiu“– tai ir vertinkime kaip neapykantą.

Nuspręsta Lietuvą perkelti į Afriką. Visus mūsų gėlynus ir transporto mazgus šios akcijos „savanų noriai“ – savanoriai tautų kraustymosi metu kelia į Afriką. Šis projektas mūsų pačių rankomis ir yra dabar vykdomas.

Perėjau visas Lietuvos švietimo institucijas ir įsitikinau, kad jų tikslas – gaminti debilus. Debilai neatsiranda patys. Žmogų padaryti „Skatina“ ( galviju – rus., red. pastaba) reikia labai didelių pastangų. Nes kiekvienoj gyvybėj yra didelis potencialas.Kažkas nori įrodyti, kad mirtis stipresnė už gyvybę. Netiesa. Pabandykit pakovoti su apžėlusiais laukais ir apleista žeme ir pamatysit, ką tai reiškia – Gyvybė. Debilu būti sąmoningai nenori niekas. Parodyk jam veidrodį, kad jis galėtų pamatyti save, kaip kvailai elgiasi, ir gal jis susiprotės…

Vienintelis dalykas, ko mes galime šiame pasaulyje tikėtis – tai PASEKMĖS NEIŠVENGIAMUMO…

Tekstą užrašė ir redagavo Kazimieras Juraitis

Šauksmas