Vytautas Sinica: Slapukavimas niekingas ir iškalbingas

Autorius: Vytautas Sinica Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2022-05-26 19:29:00, skaitė 178, komentavo 0

Vytautas Sinica: Slapukavimas niekingas ir iškalbingas

Gėda, labai gėda stebėti Seimo darbą. Slapukauja kaip vagiliaujantys paaugliukai.

Viktorija Čmilytė tikrai žino, kad Civilinės sąjungos klausimas yra vienas svarbiausių ir keliančių didžiausią susidomėjimą visuomenėje. LRT jį net transliuoja tiesiogiai - koks dar didesnis dėmesys gali būti? Tą žinodama, ji vietoje normalaus, etiško ir įprasto darbotvarkės paskelbimo prieš savaitę, trečiadienio vakarą, jau po darbo laiko, įtraukia šį klausimą vos ne pirmu numeriu į ketvirtadienio ryto darbotvarkę. 19 valandą numato balsavimą rytojaus 10 valandą ryto. Ji Seimo Pirmininkė, formaliai tokią teisę turi. Bet slapukavimas niekingas ir iškalbingas.

Paprastai šitaip slapukaujama bandant išvengti protestų prie parlamento - juk paskelbus balsavimą išvakarėse, neįmanoma, kad kas nors sureaguos laiku. Bet dabar net tai neaktualu, nes dėl be jokio pagrindo Lietuvoje įvestos nepaprastosios padėties savivaldybės ramiausiai nemotyvuodamos draudžia nepatinkančius protestus ir demonstracijas. Kaune net Kalantos minėjimą uždraudė.

Atkreipsiu dėmesį, kad nors visiems Seimo nariams visgi žinoma, kad šiandien balsuojama dėl partnerystės, Seimo salėje numatytu laiku nebuvo nei Petro Gražulio, nei Mindaugo Puidoko. To paties Gražulio, kurio nebuvo salėje prieš 10 metų bandant apibrėžinėjant šeimos sampratą Konstitucijoje. Tada pritrūko vienintelio balso. Klasikinė kova už prigimtinę šeimą. Gražulis tikrasis šeimos didvyris. 

Kolega Ramūnas Aušrotas siūlo labai protingą dalyką: jeigu jums bent kiek rūpi, kokiais vertybiniais pagrindais bus grindžiamas Lietuvos gyvenimas, parašykite laišką ar net paskambinkite savo rinktos partijos atstovams, o ypač savo apygardos vienmandatininkui. Paklauskite, kaip balsuos, pareikalaukite, kaip manote esant teisinga balsuoti. Visų Seimo narių elektroniniai paštai yra jų [email protected] 

O taip pat pasirašykite peticiją prieš vienalytės partnerystės (Civilinės sąjungos) įteisinimą: www.seimospeticija.lt Parašų jau virš 5000 ir kasdien daugėja. Būsite padarę bent minimumą.

Ramūnas Aušrotas taip pat atkreipia dėmesį, kad Seime užregistruotas dar vienas projektas, leidžiantis užtikrinti kartu gyvenančių asmenų teises nesukuriant naujos šeimos sampratos. Tai artimo ryšio sąvokos ir apsaugos tokiam ryšiui įtvirtinimas civiliniame kodekse. Artimas ryšys sukurtų turtines ir kitas teises, tačiau nereikštų šeimos, apimtų ir tarpusavio išlaikymo, ir rūpybos sutartis, ir sudariusius bendro gyvenimo susitarimą.
Žodžiu šalies LGBT bendruomenei, bet ir ne tik jai, nes aktualu daug kam, siūlomas dar vienas būdas be politikavimo ir ne ideologiškai išspręsti praktines kartu gyvenančių žmonių problemas, nesiveliant į pamatinį vertybinį ginčą, kas yra šeima. Žinoma, kairieji ir „liberalai“ to vėl nenori, nes jų tikslas niekada nebuvo ir nėra praktinių klausimų sprendimas - jiems rūpi tik perlaužti visuomenės požiūrį į šeimos sampratą. 

Apskritai jeigu jums įdomu įvairių su šeimos politika ir socialine apsauga susijusiu klausimų analizės, vertinimai ir naujausios žinios apie politikų sprendimus, sekite Ramūną Aušrotą - jis nepakartojamas ir nepailstantis.
O Čmilytei pasistenkime krikščioniškai atleisti šiandien, bet pilietiškai nepamiršti per rinkimus.

www.seimospeticija.lt