Nausėdienė Kijeve: kiekvienas Ukrainos vaikas – tai didžiausias Ukrainos turtas ir šalies ateitis

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: https://ekspertai.eu/nausedien... 2022-07-25 07:22:00, skaitė 200, komentavo 6

Nausėdienė Kijeve: kiekvienas Ukrainos vaikas – tai didžiausias Ukrainos turtas ir šalies ateitis

Kijeve viešinti pirmoji valstybės ponia Diana Nausėdienė pirmųjų ponių konferencijoje „Ukraina ir pasaulis: Ateitis, kurią (at)kuriame. Kartu“ pristatė Lietuvos patirtį įtraukiant ukrainiečius vaikus į mūsų šalies švietimo ir ugdymo sistemą bei pirmąjį pasaulyje Ukrainos centrą, kuris jos ir Ukrainos pirmosios ponios Olenos Zelenskos iniciatyva birželį atvėrė duris Vilniuje.

Skaitydama pagrindinį pranešimą sesijoje „Išgelbėkime vaikystę“, D. Nausėdienė pabrėžė, kad Rusijos karas Ukrainoje vyksta ne tik dėl teritorijos.

Moters teigimu, agresorius siekia sunaikinti ukrainiečių tautos identitetą, išardyti šeimas, išstumti gyventojus į emigraciją, priverstinai juos asimiliuoti ir atimti ateitį, todėl bombos ir raketos krenta ant teatrų, universitetų, mokyklų.

„Kiekvienas Ukrainos vaikas – tai didžiausias Ukrainos turtas ir šalies ateitis, kuri šiandien žalojama ir naikinama mūsų akyse. Mes tiesiog privalome ginti humanizmo principus. Kiekvieno padoraus žmogaus pareiga – siekti Ukrainos vaikų gerovės taip pat atkakliai ir ryžtingai, kaip ukrainiečiai kovoja už savo ir mūsų visų laisvę“, - pasakė D. Nausėdienė.

Ji informavo, kad pabėgėlius priimančios šalys privalo keisti įprastus integracijos modelius.

„Rusijai aršiai puolant ukrainiečių kalbą, kultūrą ir tradicijas, taip pat nusikalstamai grobiant ukrainiečių vaikus, mūsų pareiga – ne tik suteikti humanitarinę pagalbą karo aukoms, bet ir padėti ukrainiečiams išsaugoti savo tapatybę“, – Kijeve, Varšuvoje, Briuselyje, Londone ir Vašingtone susirinkusiai tarptautinei auditorijai kalbėjo Lietuvos pirmoji ponia.

D. Nausėdienė Kijeve pristatė Lietuvos patirtį užtikrinant kokybišką ukrainiečių vaikų švietimą, orientuotą tiek į integraciją, tiek ir į ukrainiečių tapatybės išsaugojimą.

LDiena.lt Skaitytojams maloniai primenu Ukrainos judooligarchato statytinio po perversmo pastatyto į Ukrainos p-rezidento postą žodžius apie Ukrainos dalies – Donbaso vaikus ir rūpestį jais:

https://youtu.be/zmhar0J27Hw