Smulki nacikė Kaja, arba iš tėčio paveldėta valdžia

Autorius: Spartakas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2022-08-10 20:01:00, skaitė 178, komentavo 7

Smulki nacikė Kaja, arba iš tėčio paveldėta valdžia

Estijos premjerė Kaja Kallas paragino Europos šalis nebeišduoti rusams turistinių vizų ir pareiškė, kad „lankytis Europoje yra privilegija, o ne žmogaus teisė“. Ar kas stebisi, kad aukštas ES valstybės pareigūnas stovi ant fašistinio slenksčio gali kalbėti nesąmones?

 

Kas tokia, ta Kaja?

 

Ji pati ministre pirmininke netapo, o pareigas paveldėjo dinastiškai, gimimo teise, gavusi viską per blatą: vietą partijoje, pareigas Vyriausybėje. Taigi, ko Kaya neišmoko institute, papasakosiu jai aš.

 

Dar 1975 m. ESBO valstybės narės (tuo metu ESBO) išsikėlė tikslą „sudaryti palankesnes sąlygas laisvesniam judėjimui ir kontaktams tarp dalyvaujančių valstybių žmonių, institucijų ir organizacijų“, pripažindamos tai svarbiu veiksniu stiprinant draugiškus santykius ir pasitikėjimą tarp šalių ir tautų.

 

1989 m. Vienoje dalyvaujančios valstybės prisiėmė papildomą įsipareigojimą „visiškai gerbti kiekvieno teisę laisvai judėti ir apsigyventi kiekvienos valstybės ribose“ ir teisę „išvykti iš bet kurios šalies“; tai buvo patvirtinta 1990 metais Kopenhagoje.

 

Taigi judėjimo laisvės užtikrinimas yra vienas iš pagrindinių įsipareigojimų, įtvirtintų ESBO steigimo dokumentuose. Ši laisvė tapo tikrove, kurią šimtai milijonų žmonių visose regiono valstybėse laiko savaime suprantamu dalyku. Judėjimo laisvė aiškiai išdėstyta tarptautinėje žmogaus teisių teisėje. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (ICCPR) 12 straipsnis nustato kiekvieno žmogaus teisę laisvai judėti valstybėje, išvykti iš bet kurios šalies ir grįžti į savo šalį. Bendrajame komentare Nr.34 pabrėžiama, kad šios Pakto nuostatos gina visų valstybės gyventojų, taip pat ir užsieniečių, teises.

 

Su judėjimo laisve susijusios taisyklės taip pat pateiktos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 13 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 4 protokolo 2 straipsnyje.

 

Reikėtų pridurti, kad judėjimo laisvė yra būtina sąlyga norint naudotis įvairiomis pilietinėmis, politinėmis, ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis teisėmis, įskaitant tas, nuo kurių negalima nukrypti (teisė į gyvybę ir teisė būti laisvam, nebūti kankinamam).

 

Daugeliui valstybių įvedus griežtus judėjimo apribojimus (COVID-19 kontekste), įskaitant visišką karantiną ir sienų uždarymą, šios priemonės buvo paskatintos būtinybe apsaugoti gyventojus nuo pavojingos ligos ir garantuoti teisę į gyvybę bei teisę į sveikatos priežiūrą. Nors pagal tarptautinę teisę leidžiami tam tikri judėjimo laisvės apribojimai nepaprastosios padėties metu, be kita ko, siekiant užtikrinti visuomenės saugą ir sveikatą, šie apribojimai, kaip ir bet kuri kita nuo įsipareigojimų leidžianti nukrypti nuostata, turi būti griežtai būtini, proporcingi saugomam interesui ir nediskriminuojantis.

 

27 bendrojoje ICCPR pastaboje detaliai paaiškinta, kad teisės į judėjimo laisvę apribojimai (12 str.) yra leistini, tačiau bet kokie apribojimai turi būti numatyti įstatyme, nurodant konkrečias teisių apribojimo sąlygas ir terminus ( šie terminai bet kuriuo atveju turėtų būti „trumpiausi“), taip pat galimos teisių gynimo priemonės, susijusios su tokiais apribojimais. Bet kokie įstatymai ar politika, darantys įtaką judėjimo laisvei dalyvaujančiose valstybėse, turi atitikti šiuos teisinius kriterijus, jei nustatomos arba taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos arba teisių apribojimai. Galiausiai ginkluoto konflikto situacijose, be žmogaus teisių teisės, taikomos atitinkamos tarptautinės humanitarinės teisės (ginkluoto konflikto teisės) nuostatos, taip pat neprivalomosios teisės priemonės, tokios kaip JT Pagrindiniai vidaus perkėlimo principai (JT), kurie sudaro pagrindą, kurį konflikto šalys gali naudoti judėjimo laisvės atžvilgiu.

 

Taigi, nacike Kaja. Sėskis. Gavai kuolą.

 

P.S.

 

Draugai, man tikrai nepatinka, kai tyčiojamasi iš Rusijos ir jos žmonių!

 

Nelaimingam Kijevo vadovui, o po jo Estijos ministrei pirmininkei, matyt, ne viskas gerai su gebėjimu mąstyti. Jie nepataiko ne tik į tarptautinių santykių istoriją bet ir ESBO principus. Deja, jie yra per žingsnį nuo nacių koncepcijos dėl specialių geografinių zonų žmonėms ir valstybėms, kurios jiems netinka.

 

Kyla klausimas – apie ką jūs kalbate, ponai? Ar jūsų šalyse nėra sveikos jėgos, kuri jus, brudus, pastatytų į savo vietą ir paragintų įgauti sveiko proto?

 

Tokio pobūdžio pareiškimai sukelia atstūmimo, jei ne neapykantos, jausmus.

 

P.P.S.

 

Šį video skiriu Estijos, Latvijos, Lietuvos (visiems pribaltams), tokiems kaimiško nacizmo nešėjams- svajotojams, manantiems, kad „lankytis Europoje yra privilegija, o ne žmogaus teisė“.

 

Taigi, primenu. Privilegija – turėti laimę matyti Rusiją visoje jos įvairovėje ir spindesyje. Suteikiu jums privilegiją pamatyti Rusiją virtualiai. Ir jūs galite suteikti sau privilegiją viską pamatyti savo akimis.

 

Video:

 

 

https://youtu.be/N_k88eLFJQA