Istorinis Nausėdos pasveikinimas: linki išvysti dar vienos tironijos griūtį

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: https://ekspertai.eu/istorinis... 2022-10-19 17:36:00, skaitė 117, komentavo 6

Istorinis Nausėdos pasveikinimas: linki išvysti dar vienos tironijos griūtį

Gerovės valstybės kūrėjas Gitanas Nausėda telefonu drąsiai be pirštinių ir veido kaukės pasveikino 90-metį švenčiantį habilituotą daktarą, prezidentą Vytautą Landsbergį.

„Nuoširdžiai sveikinu Jus šią dieną, kai garbingo jubiliejaus proga daugelis Lietuvoje ir visame pasaulyje dėkoja Jums už nuveiktus darbus, žavisi Jūsų vaidmeniu atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę ir linki prasmingo tolesnio gyvenimo kelio“, - pasakė valstybės lyderis.

https://youtu.be/AQJBKnlPcYU

Šalies vadovas pažymėjo, kad habil. dr. V. Landsbergis savo asmenyje įkūnija kūrėjo, meno žmogaus ir politiko profesines aukštumas.

„Atkaklus Jūsų darbas kuriant Čiurlionianą, atveriant Tautai ir pasauliui mūsų Genijaus kūrybos klodus, puoselėjant pasididžiavimą lietuvių kultūra net ir gūdžiausiais okupacijos metais stiprino Tautos savimonę, artino Lietuvos Atgimimą“, - atskleidė G. Nausėda.

Šalies vadovas išreiškė įsitikinimą, kad ryškūs jubiliato asmenybės bruožai, drąsa ir vidinė laisvė, iškėlė jį į Sąjūdžio pirmeivius, o vėliau ir į atkurtos Lietuvos Respublikos vadovus.

„Daugybė žmonių, nepriklausomai nuo jų pažiūrų, yra ir bus Jums dėkingi už indėlį griaunant Sovietų Sąjungą, kovojant prieš tironų skleidžiamą melą, kuriant laisvės, nepriklausomybės ir demokratijos erdvę“, - pasakė habil. dr. V. Landsbergiui valstybės lyderis.

G. Nausėda palinkėjo habil. dr V. Landsbergiui dar daugiau kūrybinių pergalių, asmeninės laimės, o svarbiausia – išvysti dar vienos tironijos griūtį bei ilgai lauktą taikos ir laisvės įsiviešpatavimą visoje Lietuvos kaimynystėje.

Susiję:

Prezidentas G. Nausėda visiškai įsidrąsino – nuotoliniu būdu ėmė bendrauti plikomis rankomis