Vardan vilniečių, klimatas gali ir pakentėti

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: https://ekspertai.eu/vardan-vi... 2022-10-20 21:14:00, skaitė 213, komentavo 2

Vardan vilniečių, klimatas gali ir pakentėti

Pasaulinio klimato atšilimo akivaizdoje, Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ sudaroma galimybė šilumos gamyboje naudojamas gamtines dujas pakeisti mažasieriu mazutu. Tai leis vilniečiams išlaikyti praėjusio šildymo sezono šilumos kainas, kurios priešingu atveju būtų augusios dvigubai.

Pranešama, kad „nutarimo projektas iš esmės įgyvendina spalio pradžioje Seimo priimtus Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimus, kurie numatė galimybę esant ekstraordinariai-krizinei energijos kainų situacijai, laikinai netaikyti nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų.

„Atsižvelgiant į Energetikos ministerijos organizuotų civilinės saugos pratybų ataskaitoje pateiktas rekomendacijas ir matomą poreikį nustatyti Europos Sąjungos teisės aktų konkrečių nuostatų suderinamumą su nacionalinės civilinės saugos mechanizmu, numatytas galimų ekstremaliųjų energetikos padėčių elektros ir gamtinių dujų sektoriuose skelbimas totalios elektros energetikos sistemos avarijos atveju, paskelbus gamtinių dujų tiekimo ekstremaliosios situacijos krizės lygį ir (ar) paskelbus Europos Sąjungos masto pavojų. Taip pat atlikti kiti pakeitimai siekiant užtikrinti tinkamą, efektyvų, su kitais teisės aktais suderintą galimų ekstremaliųjų situacijų arba ekstremaliųjų energetikos padėčių valdymą“, - skelbia Vyriausybė.