Per parą aš ir mano žmona Eglė sulaukėme dviejų grasinimų, kad būsime nužudyti

Autorius: BūkimeVieningi.lt Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/per-... 2023-01-16 22:33:00, skaitė 427, komentavo 34

Per parą aš ir mano žmona Eglė sulaukėme dviejų grasinimų, kad būsime nužudyti

Turbūt visą istoriją reikėtų pradėti nuo mudviejų su Egle „nekalto” išvarymo iš Naujųjų metų liaudies šokių vakaronės Kelmėje. Atvykę į viešą renginį – Naujųjų metų sutikimą Kelmės senajame vandens malūne, apie kurį paskelbė projekto „Žemaitijos keliais” iniciatorius Kazimieras Kerpauskas, renginio vedėjo Valdo Rutkūno ir Antano Jankausko buvome tiesiog išvaryti iš renginio (apie tai video galite pasižiūrėti čia).

Pasirodo, kad tokiuose renginiuose renkasi tautiškumu tik prisidengę asmenys, o ne tikrieji Lietuvos patriotai ar mylėtojai. Iki Naujųjų metų likus dviems valandoms, mes su Egle buvome tiesiog įžūliai išvaryti ir mums buvo pasakyta, kad esame ‘persona non grata’ dėl mano politinių pažiūrų.

Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mano kritika Landsbergių vykdomai politikai jiems yra nepriimtina, nors Naujųjų metų vakaronėje apie politiką iš mano pusės nebuvo kalbėta nei žodžio. „Mes žinom, kas tu, tu čia nepageidaujamas” – tepasakė jie.

Bet pasikapstykime giliau. Iki pat vakar man dar nebuvo aišku, kodėl ten buvę Marijus Čekavičius ir jo bendražygis Virgilijus Avižonis mus išvarius trykštavo iš džiaugsmo. Pasirodo, kad šie „ištikimi bičiuliai” bei jų giminaičiai yra iš tikrųjų visuomenei pavojingi asmenys, nes vakar vakare Eglė sulaukė dviejų grasinimų, kad su ja ir manimi bus susidorota.

Virgilijus Avižonis savo neapykantą man pradėjo lieti socialiniame tinkle po žinomo rašytojo Vytauto Petkevičiaus dukros Liudmilos Petkevičiūtės pasidalintu įrašu Facebook socialiniame tinkle. Kas nežino, priminsiu: Vytautas Petkevičius – jau išėjęs anapilin rašytojas, parašęs dvi knygas „Durnių laivas” ir „Prakeiktieji ir pateptieji”. Knygų turinys iki šių dienų kai kam yra labai pavojingas, nes jose aprašomi juodieji Vytauto Landsbergio darbeliai. Liudmila pasidalino vaizdo įrašu, kuriame teisininkas Arvydas Balčius „Laisvo laikraščio” redaktoriui Aurimui Drižiui pasakoja apie juodus Vytauto Landsbergio darbelius. Būtent šis vaizdo įrašas Virgilijų ir „atvėrė” (jį pamatysite žemiau).

Virgilijus ten pradėjo siautėti ir nuteikinėti visus prieš mane. Jis puolė ginti Vytautą Landsbergį ir Audrių Butkevičių, o mane išvadino stribvaikiu, nes šis interviu su Arvydu Balčiumi yra įkeltas „Būkime vieningi” kanale. Virgilijaus žinutes pamatysite žemiau.

Tuomet pamačius jo nuotrauką ir kas tai per „paukštis”, Eglė prisiminė, jog tai jau ne pirmas kartas, kuomet tenka su juo susidurti. Šį asmenį visuomet galima pamatyti kartu su Marijumi Čekavičiumi, nes abu yra susiję su arklių žemaitukų auginimu. Bet juos sieja ne tik žemaitukai…

Taigi, apie viską nuo pradžių. Pirmą kartą su Virgilijumi Avižoniu gyvai teko pasimatyti šokių vakaronėje Žemaitijoje, prie Ruškio ežero, kuomet šis bandė filmuotis su Kazimieru Kerpausku (jo projektas – „Žemaitijos keliais”). Ėjome su Egle pro šalį ir tiesiog nematėme, kad šie du filmuojasi ir patekome į kadrą. Jau tuomet pasirodė, kad Virgilijui Avižoniui ne viskas gerai, nes jis pakeltu tonu ir agresyviai drėbė „pasitrauk, ar nematai, kad filmuoju?!” (Jis filmavo Kazimierą). Ar normalus, adekvatus žmogus taip nepagarbiai elgtųsi su nepažįstamais žmonėmis ir renginio svečiais? Tuomet pagalvojau, kad jis galėtų ir mandagiau tai pasakyti, bet, tiesiog nenorėdami jiems trukdyti, su Eglute ėmėme ir pasitraukėme.

Kitas kontaktas ir Virgilijaus apsireiškimas buvo Kelmės rajone, kur Marijus Čekavičius paskelbė viešą renginį – liaudies šokius Kelmės rajone. Tuomet, mums su Eglute atvykus, buvo ir šis tipas. Pats mačiau, kaip pamatęs mus, jis Marijaus Čekavičiaus klausė, ką čia veikia „šitas” ir jau norėjo varyti lauk. Marijus tuomet jam atsakė, „tegul būna” ir numojo ranka.

Trečias kontaktas su šiuo veikėju buvo senajame Kelmės vandens malūne, kur Valdas Rutkūnas kartu su Antanu Jankausku mus su Eglute išvarė lauk iš Naujųjų metų šokių vakaronės. Pasirodo, kad šis veikėjas labai džiaugėsi, kad buvome išvaryti ir galimai pats buvo vienas iš tų kurstytojų, kuris pakurstė malūno savininką kartu su Kazimieru Kerpausku mus išvaryti lauk likus porai valandų iki Naujųjų metų.

Kaip matote, tai agresyvus ir konfliktų ieškantis asmuo, pritvinkęs neapykantos man, nors aš jam nieko nesu padaręs. Taigi, nusprendėme, kad tokius agresyvius asmenis reikia viešinti, kad visi pamatytų jų tikrąjį veidą, besislepiantį po nekaltais žemaitukais ir liaudies šokių rateliais. Po Virgilijaus viešo šmeižto, komentarų ir neapykantos kurstymo, Eglė socialiniame tinkle Facebook paskelbė:

Po paviešinimo, Virgilijus pradėjo rašinėti bjaurius komentarus Eglei ir kitiems, grasino teismais ir susidorojimu. Keletą Virgilijaus komentarų įkeliame čia:

Grasino nebevažiuoti (kaip įtariame) į liaudies šokių vakarones, nes su mumis bus susidorojama. Virgilijus neslepia džiaugsmo, kad su Egle buvome išvaryti iš Naujametinio renginio, galimai pats prisidėjo prie pakurstymo mus išvaryti.

Pastebėkime ir Virgilijaus kultūrą bei rašymo stilių – kas antras žodis su klaidomis save prisistatančiam Lietuvos „patriotui” garbės tikrai nedaro.

Bet pakalbėkime kas vyko toliau. Virgilijus galimai paviešino šį įrašą ir savo „draugų” rate, nes pas Eglę pradėjo plaukti, šlykščiai rašinėti ir įžeidinėti įvairiausio plauko „I trust science, I’m vaccinated”, „Lietuvoje tilpsime visi”, neužmirštuolėmis pasidabinę ir Ukrainos vėliavėlių Facebook rėmelius užsidėję asmenys. Tuomet atsidarius asmenines žinutes, Eglė rado štai ką:

Žinoma, buvo kreiptasi į policiją. Neaišku, kas slepiasi po šia anketa, bet asmuo galimai susijęs su Virgilijumi Avižoniu, nes šis, pamatęs šį įrašą, sąsajų su juo nepaneigė (o gal jis pats slepiasi po ta anketa?), tik užsiminė apie bulves, kurias Eglė jiems nuskuto kugeliui Naujųjų metų išvakarėse. Tokia Virgilijaus reakcija leidžia turėti prielaidų, kad jis kažkokiu būdu susijęs su „Arnoldu KD”.

Antrasis grasinimas nužudyti buvo iš, kaip paaiškėjo, Virgilijaus Avižonio pusbrolio, kuris įsitraukė palaikyti bendraminčio Avižonio, Facebook soc. tinkle pasivadinęs kaip Rimas Zukas. Pasirodo, kad Rimas Zukas „Zemaicio jau seniai iesko” ir nori susidoroti. Virgilijus ant savo šeimos nario komentarų uždėjo patiktukus.

Štai keli jo komentarai kaip Rimas ieško „mėsos”:

Šie asmenys atvirai rodo savo agresiją ir savo užuominomis duoda suprasti, kad į liaudies šokių vakarones geriau neikit, nes „jūsų žarnos voliosis.”

Neradęs kaip prikibti prie Eglės, Virgilijaus pusbrolis pradėjo ją šmeižti, kurti nebūtas istorijas ir įžeidinėti:

Panagrinėjus šio asmens anketą ir kuo jis dalinasi, viskas pasidaro aiškiau: jo mokytojai yra Algis Ramanauskas – Greitai ir žymaus muzikanto – Andriaus Mamontovo – brolis Justas Mamontovas.

Pasižiūrėkite į šiame tekste minimų grasintojų etiką, kultūrą, vertybes, jų mokytojus. Ar dabar suprantate, kodėl buvome išvaryti iš Kelmės malūno? Ten renkasi panašios „pasaulėžiūros” (kurią ką tik parodėme) asmenys, palaikantys vienas kitą. Pastebėkite – Virgilijus Avižonis (palaikantis savo pusbrolį Rimą Zuką) visur vaikšto ir dalyvauja kartu su Marijumi Čekavičiumi, vadinasi, jie yra artimi bičiuliai ir bendraminčiai. Prie tos pačios „Kelmės malūno bendruomenės” priklauso ir Valdas Rutkūnas, Antanas Jankauskas, Kazimieras Kerpauskas bei kiti. Panašu, kad jie ten visi „iš to paties Kelmo (malūno) spirti”.

Tik kyla klausimas: kas per būtybės jūs esate?..

Tai yra pavyzdys, kaip žiniasklaidos pagalba galima žmonėse suprogramuoti neapykantą vienas kitam, o atsiradus galimybei, tą neapykantą ir įgyvendinti, t.y., nužudyti, paleisti žarnas. Grasinimai nužudyti mane ir mano žmoną peržengė visas ribas, todėl duodu žemaičio garbės žodį, kad šitie asmenys už savo veiksmus privalės atsakyti.

Jie viso labo tėra apkvailinti žmogeliai, tik jie nesupranta, kad jais yra tiesiog naudojamasi kaip naudingais idiotais.

Vaidas Žemaitis Lekstutis