Rimanto Bagdzevičiaus vadovaujama LRTK ir toliau griežtai baudžia ir draudžia

Autorius: BūkimeVieningi.lt Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/rima... 2023-01-25 18:20:00, skaitė 229, komentavo 3

Rimanto Bagdzevičiaus vadovaujama LRTK ir toliau griežtai baudžia ir draudžia

Pateikiame Vytauto Landsbergio bičiulio Rimanto Bagdzevičiaus vadovaujamos Lietuvos Radijo ir Televizijos komisijos atliekamus darbus ir žodžio laisvės apribojimus skiriant milžiniškas baudas

„Išnagrinėjusi nustatytas faktines aplinkybes, 2023 m. sausio 11 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) skyrė 5000 eurų baudą uždarajai akcinei bendrovei „Definė LT“ už Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus bei LRTK sprendimų nevykdymą.

2022 m. gruodžio 15 d. LRTK gavo skundą, kuriame buvo teigiama, kad UAB „Definė LT“ suteikia galimybę matyti 2440 televizijos programų, kurių dalis yra LRTK sprendimu uždraustų retransliuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje bei Rusijos Federacijos įsteigtų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų, kontroliuojamų ar finansuojamų subjektų televizijos programų, („Mir“, „NTV pravo“, „HTB seryal“, „TNT“, „Piatnica“, „Rodnoye kino“, „Nashe novoe kino“, „Avto plius“, „ORT“, „Rossija K“).

Be to, UAB „Definė LT“ tokio retransliuojamų programų skaičiaus nėra deklaravusi LRTK.

2022 m. rugsėjo 28 d. įsigaliojo Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio 21 dalis, pagal kurią Lietuvos Respublikoje draudžiama retransliuoti ar platinti internete Rusijos Federacijos ar Baltarusijos Respublikos įsteigtų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų, kontroliuojamų ar finansuojamų subjektų radijo programas, televizijos programas ar atskiras programas, išskyrus atvejus, kai LRTK suteikia leidimą retransliuoti ar platinti tokias programas arba kai jos retransliuojamos ar platinamos iš Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių valstybių.

LRTK atkreipia dėmesį, kad dezinformacijos ir propagandos skleidimas yra hibridinių priemonių dalis, kuria Rusijos Federacija siekia savo politinių tikslų, prieštaraujančių Lietuvos Respublikos nacionaliniam bei euroatlantinės bendrijos saugumui. Rusijos Federacijos kontroliuojami kanalai yra vienas svarbiausių jos naudojamų dezinformacijos instrumentų, todėl jų retransliavimas Lietuvos Respublikoje kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

Visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnio 3 dalyje yra nurodyta, kad tokiu atveju retransliuotojui, ar kitam asmeniui, teikiančiam Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ar atskirų programų platinimo internete paslaugas, už šio įstatymo 33 straipsnio 12 dalies 1 ir 2 punktuose, taip pat šio įstatymo 341 straipsnyje nurodytų LRTK sprendimų nevykdymą gali būti skiriama bauda iki 3 procentų nuo tokio žiniasklaidos paslaugų teikėjo bendrųjų metinių pajamų.

Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes – draudžiamų platinti televizijos programų platinimo trukmę, informacijos, keliančios grėsmę nacionaliniam saugumui platinimo faktą, o taip pat į tai, kad UAB „Definė LT“ pripažino pažeidimo faktą, LRTK skyrė 5000 eurų baudą.”

BV inf.