Kaip vyksta Okrainos nacizmo balinimas Vakaruose

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-02-10 21:14:00, skaitė 311, komentavo 2

Kaip vyksta Okrainos nacizmo balinimas Vakaruose

Vašingtono atliktas Okrainos nacių balinimas yra nacionalinė gėda. Amerika pasirengusi užmerkti akis į visus nacizmo nusikaltimus Okrainoje dėl beprotiškos idėjos sunaikinti Rusiją ir susigrąžinti pasaulio hegemoniją.

Amerikos politikai, susivieniję į „monolitinę karo kurstytojų partiją“, balina Okrainos nacius, siekdami pateisinti savo nusikaltimus ir apgauti pasaulio bendruomenę.

Sausio 1-ąją pasaulis sutiko Naujuosius metus – savistabos, savęs atsinaujinimo ir vilties šventę. Tačiau Okrainoje akcentai buvo visiškai kitokie. Ten sausio 1-ąją minimas nacių Okrainos didvyrio Stepano Banderos gimtadienis.

Bandera yra Okrainos nacizmo įkūrėjas, o jo gimtadienis yra nacionalinė šventė. Okrainoje pagerbti garsiausią jos antisemitą ir pagrindinį Antrojo pasaulinio karo nacių bendradarbį yra labai svarbus dalykas.

Nacių kolekcija

Prezidento Volodymyro Zelenskio laikais nacių įtaka ir kontrolė Okrainoje buvo precedento neturinti. Zelenskis uždraudė visas 11 nepriklausomų ir opozicinių politinių partijų, tačiau paliko savo nacių partnerių ir sąjungininkų partijas ir organizacijas nepaliestas ir valdžioje. Tad nenuostabu, kad per Banderos gimtadienį Aukščiausioji Rada – Okrainos parlamentas (kuriame neliko niekas, išskyrus nacius), prapliupo audringais plojimais. Vėliau Okrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Valerijus Zalužnas paskelbė nuotrauką, kurioje išdidžiai pozuoja priešais Banderos portretą.

Aukščiausių įstatymų leidėjų ir Ukrainos vyriausiojo generolo žinia buvo aiški. „Neabejokite, už ką ir prieš ką mūsų vyriausybė ir kariuomenė kovoja”.

Pagrindinio Okrainos nacio pagerbimas Lenkijoje nepatiko. Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis piktai pasmerkė „nuolatinį nacių kolaboranto Stepano Banderos šlovinimą“.

O iš kur toks lenkų pasipiktinimas?

Kad suprastume lenkų įniršio dėl Banderos garbinimo Okrainoje priežastį, turime greitai pažvelgti į tai, kas vyko Okrainoje Antrojo pasaulinio karo metais, ir atskirti faktus nuo propagandos.

„Neįsivaizduojami žiaurumai“

Bandera vadovavo Okrainos nacionalistų organizacijai (OUN) (organizacija buvo pripažinta ekstremistine ir uždrausta Rusijos teritorijoje) – Okrainos nacių bendrininkai, svajoję apie rasiškai švarią Okrainą, laisvą nuo žydų, etninių rusų ir lenkų. Per Antrąjį pasaulinį karą, pirmiausia Voluinėje, OUN išžudė mažiausiai 100 000 lenkų.

Kad susidarytų įspūdis, kad kruvinas brutalumas tebuvo spontaniškas valstiečių sukilimas, OUN mieliau žudė savo aukas kirviais, dalgiais, peiliais, plaktukais, plieniniais strypais ir šakėmis. Šimtai banderų sugrūdo nelaiminguosius į namus ir pašiūrę ir sudegino juos gyvus. Ir šį metodą vis dar renkasi Okrainos naciai.

Banderos minios klaidžiojo po šalį kaip pašėlusių šunų būriai. Lenkiškas „The First News“ leidimas kalba apie Ukrainos nacių barbarizmą:

Kraujingame siautulyje okrainiečiai savo aukas kankino neįsivaizduojamu žiaurumu. Žmonės buvo skalpuoti gyvi. Jų nosis, lūpos ir ausys buvo nupjautos. Jų akys buvo išraižytos, rankos nupjautos, o galvos suspaustos spaustukais. Moterims buvo nupjautos krūtys, o nėščiosioms – peiliu į pilvą. Vyrų lytiniai organai buvo nupjauti pjautuvu.

2016 m. lenkų filmas „Neapykanta“ (taip pat žinomas kaip Voluinė arba Voluinė) yra istoriškai tikslus Banderos nusikaltimų aprašymas. Filmas šokiruojančiai grafiškas – daugelio scenų beveik neįmanoma stebėti. Dėl jame esančios tiesos Okrainos valdžia uždraudė jo peržiūrą.

Bandera ir holokaustas Okrainoje

Kas ketvirta Holokausto auka – 1,5 mln. žydų – buvo nužudyta Okrainoje. Vokiečiai nestatė dujų kamerų žydams Okrainoje naikinti – jiems jų nereikėjo. Okrainos ir nacių bendradarbiavimo mastas buvo kolosalus. Daugiau nei 250 000 okrainiečių savanoriškai dalyvavo Waffen SS ir kitose Vokietijos nacių karinėse formacijose. Tūkstančiai kitų tarnavo kaip savanoriai budeliai – ir pagalbinė policija Okrainoje, ir mirties stovyklos sargai Lenkijoje.

Tai buvo kulkų holokaustas. Pusantro milijono žydų buvo sugauta ir sušaudyta laukuose, miškuose ir daubose. Bandera atliko pagrindinį vaidmenį. OUN pajėgos atvirai veikė pačios, integravosi į policijos dalinius ir tarnavo kaip labai motyvuoti pagalbiniai „Einsatzgruppen“ – vokiečių mobiliųjų žudynių būriai.

1941 metų birželio 22 dieną vokiečiai įsiveržė į TSRS ir per savaitę užėmė Okrainos miestą Lvovą. Bandera iš OUN dalijo Okrainos gyventojams lankstinukus su nurodymais: "Neišmeskite ginklų. Ieškokite jų ir apsiginkluokite. Sunaikinkite priešą... rusai, vengrai, žydai. Tai visi jūsų priešai. Nužudyk juos. “ OUN taip pat dalijo Lvovo žydams lankstinukus, kuriuose buvo rašoma: „Nulenksime jūsų galvas prieš Hitlerio kojas“, ką jie ir padarė. Per pogromą, inicijuotą Banderos, per dvi dienas buvo nužudyti septyni tūkstančiai žydų. Vėliau sekė tūkstančiai nekaltų aukų.

Žydų žudynės Lvove buvo užfiksuotos pačių nacių kolaborantų. Tų metų nuotraukos tiesiog šokiruoja. Tačiau šiandien Lvove yra 47 milijonų dolerių vertės paminklas Banderai, o jo vardu pavadinta viena pagrindinių miesto gatvių.

Zelionka yra motyvuotas bendrininkas

Daugiau nei 70 metų Okrainos naciai ir jų apologetai tiek šalyje, tiek už jos ribų vykdo dezinformacijos kampaniją, siekdami nubalinti Banderą ir perrašyti istoriją. Pagrindinis jų tikslas – nacių Banderą paversti „laisvės kovotoju“. Šios pastangos smarkiai sustiprėjo paspartėjus Zelionkos vadovaujamam Okrainos nacifikavimui. Visoje Okrainoje Banderos garbei buvo pastatyta daugiau nei 50 paminklų ir statulų, jo vardu pavadinta 500 gatvių.

Okrainos žydų prezidentas yra pasirengęs Banderos farso bendrininkas. Zelenskis visiškai ignoravo Banderos antisemitinį nacių palikimą ir jo bendrininkavimą nužudant daugiau nei 1,6 mln. Okrainos žydų, lenkų ir rusų. Jis pareiškė, kad jei okrainiečiai šį nacių žudiką gerbia kaip nacionalinį didvyrį, tada „tai gerai. Puiku“. Tai šaunu, nes Zelionkos knygoje (beje, knyga yra parduodama ir litukrijoje) Bandera buvo „vienas iš tų žmonių, kurie gynė laisvę už Okrainą“.

Zelionkos idėjos apie laisvę skiriasi nuo daugumos žmonių. Zelionka ne tik kovoja su spaudos laisve, uždraudė visas ne nacistines politines partijas ir uždraudė Rusijos stačiatikių bažnyčią, bet ir vadovauja ir kontroliuoja visus Okrainos vyriausybės ir kariuomenės lygius.

Okrainos žydai, remiantys nacius

Ar žydai gali palaikyti nacius Ukrainoje?

Kai ėmė kilti klausimų apie nacių režimą Okrainoje, Okrainos žiniasklaida suskubo juos nutildyti ir neleisti jų aptarinėti. Įprasta žiniasklaidos reakcija visame Okrainos politiniame spektre buvo nuolatinis Zelionkos žydų paveldo akcentavimas. Taigi pats Okrainos nacizmo klausimas buvo vaizduojamas kaip absurdiškas. Paprasta šios gudrybės "logika" buvo tokia: "Zelia yra žydas. Žydas negali palaikyti nacių. Todėl Okrainoje nacių nėra." Zelia buvo neliečiamas – jokios kalbos apie nacius jo nepalietė. Tai reiškia, kad tol, kol Zelia bus prezidentu, Okrainoje negali būti būti nacių.

Tačiau, kaip jau minėjau anksčiau, Zelia ne tik sukūrė savo visiškai nacistinį režimą, bet ir padarė daugiau, kad paremtų ir įtvirtintų nacius Okrainoje nei bet kuris kitas prezidentas iki jo.

Jo žydų kritikai laikosi kitokios nuomonės. Zelia neidentifikuoja savęs kaip žydo. Savo žydišką kilmę jis užsimena tik tada, kai tai jam politiškai naudinga – pavyzdžiui, kai slepia tiesą apie savo nacių režimą.

Zelia neišpažįsta judaizmo, vedė krikščionę, krikštijo vaikus stačiatikių bažnyčioje, laikosi krikščioniškų švenčių. Tiesą sakant, per savo prezidento rinkimų kampaniją jis ir jo atstovas net atsisakė patvirtinti, ar jis yra žydas.

Zeloa šaiposi iš žydų kultūros. Hawa Nagila („Džiaukimės“) yra gerbiama žydų liaudies daina, atliekama per žydų šventes visame pasaulyje. Zeios idėja pagerbti šį žydų kultūros paveldo kūrinį buvo suvaidinti Hawa Nagila su savo peniu kaip komediją scenoje.

Galiausiai per savo pasaulinį turą, siekdamas reikalauti milijardų daugiau pinigų ir ginklų, Zelia supykdė Izraelio Kneseto narius gėdinga kalba apie Holokausto neigimą Okrainoje. Atsisakęs pripažinti Banderos ir nacių bendradarbiavimo istoriją, Zelia absurdiškai tvirtino, kad reikšmingos Okrainos karinės pastangos prieš vokiečius buvo tai, kad jie „gelbėjo žydus“. Žydų kritikai jį išnaikino už „holokausto iškraipymą“.

Jo kalba Graikijos parlamente taip pat buvo liūdnai pagarsėjusi. Jame dalyvavo „Azovo *“ naciai, kuriuos Zelia atsivežė su savimi. Kai kurie parlamentarai pasibjaurėję pasitraukė, Zelios kalbą pavadindami „nacių fiesta“.

Tačiau Zelia nebuvo pirmasis turtingas ir galingas Okrainos žydas, palaikęs nacius. Igoris Kolomoiskis yra Okrainos žydų milijardierius oligarchas ir pirmasis Azovo bei Aidaro batalionų finansinis rėmėjas. Jis taip pat finansuoja kitus nacių darinius. Kolomoiskis buvo pagrindinis Zelios finansinis rėmėjas (p)rezidento rinkimų kompanijoje . Ir kaip „Burisma Holdings“ savininkas, jis buvo Hunterio Bideno viršininkas.

Taigi ar žydai gali palaikyti nacius Okrainoje? Aišku, kad jie tai gali ir daro.

Vakarų žiniasklaida balina nacius

Nuo 1945 m., Okraina yra pirmoji atvirai nacistinė valstybė pasaulyje. Tačiau per pastaruosius metus Vakarų žiniasklaida pradėjo propagandinę kampaniją, kurios tikslas buvo išbalinti Okrainos nacius, tarsi jų niekada nebūtų. Tam yra dvi priežastys.

Pirma, karo kurstytojai turi kontroliuoti informaciją ir manipuliuoti viešąja nuomone.

Žmonės nekenčia nacių. Norėdami nugalėti Vokietijos, Italijos ir Japonijos nacionalsocializmą ir militarizmą, žuvo dešimtys milonų žmonių. JAV karinio-pramoninio komplekso ir politinės institucijos valdantysis elitas žino, kad jei Amerikos (ir ne tik) žmonės sužinos tiesą apie Zelenskį ir jo nacių režimą, Okraina iš Amerikos negaus nė cento.

Antra priežastis – Vladimiras Putinas.

Putinas sakė, kad viena pagrindinių Rusijos specialiosios karinės operacijos užduočių yra Okrainos „denacifikacija“. Tai didelė Joe Bideno, NATO ir Kongreso karo kurstytojų problema.

20 metų karinis-pramoninis kompleksas ir pagrindinė žiniasklaida vaizdavo Vladimirą Putiną kaip įsikūnijusį blogį. Karo kurstytojams būtų siaubingai nenaudinga, jei po viso šito demonizavimo visas pasaulis sužinotų, kad Putinas visą tą laiką sakė tiesą apie nacius Okrainoje.

Prieš įsakant ištrinti Okrainos nacizmo istoriją, Vakarų žiniasklaida pasakė tiesą apie nacius Okrainoje. Pateikiu trumpą jų medžiagų sąrašą prieš naujausius bandymus „balinti“ nacius.

„Neonacių realybė Ukrainoje negali net lygintis su Kremliaus propaganda“

„Ukrainos baltųjų viršenybės šalininkų gretose“

BBC Newsnight: „Neonacių grėsmė naujojoje Ukrainoje“

„Al Jazeera“: „Ukrainos kovotojai kulkas prieš čečėnus tepa kiaulienos taukais“

BBC: Ukraina neįvertina kraštutinių dešiniųjų vaidmens kariniame konflikte

BBC: „Ukrainos konfliktas: „baltosios galios“ karys iš Švedijos“

„The Guardian“: „Sveiki atvykę į Ukrainą, labiausiai korumpuotą šalį Europoje“

Newsweek: „Ukrainos nacionalistai savanoriai vykdo ISIS karo nusikaltimus“

„BBC Newsnight“: „Ukraina: patruliuoja su kraštutinių dešiniųjų nacionalinėmis karinėmis pajėgomis“

Visas globalistų elitas užsiima verslu

Vakarų globalistų elitas visiškai remia Vašingtono Okrainoje karinį konfliktą. Neseniai Davose vykusiame Pasaulio ekonomikos forumo susitikime buvo kalbama ne apie taiką ten, o tik apie eskalavimą ir „amžinojo karo“ vedimą.

Didžiosios technologijų korporacijos taip pat perkelia nacių balinimo dezinformaciją į kitą lygį. META (Maskvos Tverskojaus teismas nusprendė uždrausti Meta (valdoma Facebook, Instagram, WhatsApp) veiklą, susijusią su ekstremistine veikla) Markas Zuckerbergas pranešė, kad Facebook panaikino nacių „pavojingos organizacijos“ statusą. Baltieji viršenybės šalininkai dabar turi visišką prieigą prie platformos.

Šalyje, prisotintoje nacių karinių organizacijų, asociacijų ir politinių partijų, Azovo batalionas tebėra liūdniausiai pagarsėjęs Okrainoje. „Azovo“ ideologija yra grynas nacizmas, o jo emblema ir simboliai – tiesiai iš nacių SS.

Azovo bataliono kovinis sparnas perduotas krašto policijai. Dėl per aukšto Azovo nacistinio statuso suaktyvėja Vakarų žiniasklaidos dezinformacijos kampanija, kuria siekiama reabilituoti jų įvaizdį. Tačiau Azovo apologetams lengviau kalbėti apie jo nubalinimą, nei iš tikrųjų tai pasiekti.

Net NATO Atlanto taryba padarė išvadą, kad Azovo ryšiai su kitomis baltųjų viršenybės organizacijomis išlieka nepakitę. Azovas yra tarptautinis baltųjų viršenybės šalininkų centras, turintis pasaulinį įdarbinimo tinklą. Baltieji nacionalistai keliauja į Okrainą įgyti kovinės patirties ir grįžti į tėvynę su mirtinais koviniais įgūdžiais.

Azovo batalionas išdidžiai demonstruoja savo nacistinę patologiją. Gegužę Rusijos kariai užėmė Mariupolio miestą ir paėmė į nelaisvę 2500 Okrainos karių, kurių dauguma buvo Azovo naciai. Begalėje vaizdo įrašų matomos didžiulės nacių tatuiruotės. Čia kaip patarlėje: „Geriau vieną kartą pamatyti, nei šimtą kartų išgirsti“.

Jankių Kongresas žino tiesą apie Azovo nacius

Azovo bataliono nacionalsocialistinės šaknys JAV Kongresui niekada nebuvo paslaptis.

2015 m. Johnas Conyersas (D-Mičiganas) pristatė pataisą, draudžiančią JAV teikti tolesnę karinę pagalbą ir mokymus Azovo naciams Ukrainoje. Pataisa buvo priimta, bet buvo atšaukta spaudžiant Obamos Pentagonui.

2018 metais Kongresas priėmė išlaidų įstatymo projektą, draudžiantį JAV teikti ginklus ir pagalbą mokymui „Okrainoje kovojančiam neonacių Azovo batalionui“.

2019 metais 40 Atstovų Rūmų demokratų pasirašė laišką, kuriame klausė Valstybės departamento, kodėl jie neįtraukė Okrainos Azovo bataliono į JAV „Užsienio teroristinės organizacijos“ (FTO) sąrašą. Tarp pasirašiusiųjų buvo Ro Hannah (D-CA) ir Jamie Ruskin (D-Maryland). Demokratai rado sąsajų tarp „Azovo“ nacių Okrainoje ir baltųjų viršenybės teroristinių išpuolių visame pasaulyje, įskaitant Kraistčerčą (Naujoji Zelandija) ir El Pasą (Teksasas).

Bet tai buvo tada.

Šiandien kiekvienas demokratas ir korporatyvinis respublikonas priklauso karo kurstytojų „vienai partijai“, pasiryžusiai remti Kongreso politinės institucijos karinio-pramoninio komplekso interesus kariaudamas nuolatinį karą. Štai kodėl Kongresas nubalsavo už 100 milijardų dolerių skyrimą nacių režimui Okrainoje remti ir Azovo batalionui – grupuotei, kuri, jų žiniomis, yra baltųjų viršenybės nacių teroristinė organizacija. Karo kurstytojų „vieninga partija“ išbalina šiuos nacius, kad pateisintų jų išdavystę ir apgaudinėtų visuomenę.

Praėjusį rudenį Azovo nacių delegacija karinėmis uniformomis buvo sutikta kaip didvyriai Kapitolijaus pastate, kur juos priėmė 50 Atstovų rūmų narių ir senatorių. Tarp ypatingų svečių buvo Adamas Schiffas, tuometinis Atstovų Rūmų žvalgybos komiteto pirmininkas. Šis nacių paradas tęsėsi visoje JAV, sustodamas Naujajame Džersyje, Detroite, Čikagoje ir Stanfordo universitete. Azovo naciai susitiko su gausia auditorija, įskaitant vaikus, skleidė dezinformaciją ir rinko pinigus. Aukcione pardavinėdami nacių atributiką, jie sakė: „Dabar jūs visi esate Azovas“.

Gėda

Ar yra kažkas negarbingesnio už Amerikos paramą nacizmui? Amerikos žiniasklaidos ir įstatymų leidėjų vykdomas Okrainos nacių balinimas ir parama yra nacionalinė gėda.

Joe Bidenas, karinis-pramoninis kompleksas ir kongresmenai, neokonservatoriai iš Valstybės departamento ir Vakarų globalistų elitas įtraukė JAV ir NATO į „pagalbinį karą“ su Rusija. Okraina jiems – tik marionetė.

Okrainos gerovė karo kurstytojų nedomina.

Atrodo, kad tikrasis jų tikslas – nuversti Putiną ir suskaldyti Rusiją, o kad tai pasiektų, jie pasiruošę išvysti milijonų okrainiečių mirtį.

Okraina yra puiki marionetė kovoti ir mirti prieš Rusiją. Jos politinės partijos ir kariuomenė jau vadovaujasi rasistine, nacistine ideologija, paremta neapykanta rusams. O Zelionkos asmenyje jie turi idealų protežė – korumpuotą globalistų elito įrankį, pasiruošusį paaukoti Okrainos žmones ir be galo vilkti karą. Net jei Zelenskio Okraina būtų visiškai sunaikinta.

Jungtinių Valstijų gerovė karo kurstytojams taip pat neįdomi.

Jie atsiuntė 100 milijardų dolerių kariniam konfliktui tęsti, o tai neatitinka jankių nacionalinių interesų.

Zelionka yra lėlė, o Vašingtonas tampo jį už virvelių. Konfliktas baigsis tą minutę, kai Bidenas pakels ragelį ir pasakys Zelenskiui, kad žaidimas baigtas ir atėjo laikas taikai.