Tarybų Sąjungos didvyris Ivanas Danilovičius Černiachovskis ir nusikalstamas litukrijos režimas

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-02-20 23:49:00, skaitė 194, komentavo 3

Tarybų Sąjungos didvyris Ivanas Danilovičius Černiachovskis ir nusikalstamas litukrijos režimas

1945 m. vasario 18 d., išlaisvinus Lenkiją, mirė Tarybų Sąjungos didvyris (du kartus) Ivanas Danilovičius Černiachovskis.

Černiachovskis tapo jauniausiu Raudonosios armijos generolu (37 m.) ir jauniausiu fronto vadu Tarybinių ginkluotųjų pajėgų istorijoje. Jis buvo vadinamas „tarybiniu Suvorovu“, buvo mylimas kareivių ir bijomas priešų. Net Winstonas Churchillis išreiškė sielvartą dėl generolo mirties. Asmeniniame laiške Stalinui jis pažymėjo: „Su liūdesiu skaičiau apie netektis, kurias patyrėte dėl generolo Černiachovskio mirties nuo žaizdų, kurias jis gavo mūšyje. Šio puikaus ir drąsaus karininko talentu ir darbais labai žavėjosi Jo Didenybės vyriausybė ir britų armija“.

Prasidėjus Didžiajam Tėvynės karui, jis dalyvavo gynybiniuose mūšiuose Šiaurės vakarų fronte. Jo vadovaujamos kariaunos junginiai pasižymėjo Baltijos šalių, Novgorodo, Voronežo gynyboje, Ukrainos, Baltarusijos ir Lenkijos išvadavimu. Generolo atminimui, skirtinguose TSRS miestuose, jo vardu buvo pavadintos gatvės, Tarybų Sąjungoje ir Lenkijoje pastatyti paminklai. Jo vardu 1946 m. buvo pervadintas Kaliningrado srities Insterburgo miestas.

Ivanas Danilovičius Černiachovskis buvo palaidotas 1945 02 20 Vilniuje. Nepaisant to, kad Černiachovskis užkirto kelią Vilniaus perdavimui Lenkijai ir uždraudė naudoti sunkiąją artileriją šturmuojant miestą, Lietuvos valdžia, o tiksliau fašistinė chunta, perversmo keliu užgrobusi valdžią Lietuvoje, 1992 metais paskelbė jo kapą „komunistinės propagandos objektu“. Generolo kūnas buvo perkeltas į Maskvą, o paminklas - į Voronežą.

2015 metais Lenkijos pšepanstvų valdžia Penenžne (mirties vietoje) nugriovė paminklą Černiachovskiui.

Po 2014-ųjų įvykių saloreiche imta masiškai pervadinti generolo vardu pavadintas gatves. Taigi Brovaruose Černiachovskio gatvė dabar vadinasi Simonas Petliura.

Tautos, kurios neprisimena praeities, neturi ateities.