Mūšis dėl Artemovsko - Berchovkos agonija

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-02-20 23:24:00, skaitė 255, komentavo 0

Mūšis dėl Artemovsko - Berchovkos agonija

Šiandien vėlai vakare ir naktį buvo pranešta apie „Wagner“ prasiveržimą į šiaurę nuo Artemovsko. Rusijos kariuomenė, pasinaudodama priešo gynybos dezorganizavimu ir vyraujančių aukštumų užėmimu (mūšių dėl Paraskovjevkos metu), iš karto pasiekė šiaurinį Berchovkos pakraštį, taip pat sugebėjo prasibrauti per priešo frontą tarp šio kaimo ir Jagodnoje, esančio iki į pietus ir gana giliai įsiskverbia šia kryptimi (nutraukiant linijų tiekimą į Berkhovką iš pietų).

Taigi, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų garnizonas Berchovkoje yra praktiškai apsuptas (jų gale yra tvenkinys, o abu kelius atidžiai kontroliuoja didvyriški Rusijos daliniai), kaimas yra apšaudomas ir tikriausiai bus paimtas Rusijos dalinių.

Po to Okrainos ginkluotosios pajėgos bandys organizuoti gynybą paskutinėje patogioje linijoje. Tiesa, atsižvelgiant į šiandienos šalčius, ši linija nėra tokia stipri ir siejama su dideliais priešo nuostoliais bandant ją išlaikyti.

Ir kaip ten bebūtų, Berchovkos užėmimas dar pora kilometrų priartina Rusijos dalinius prie paskutinio Okrainos ginkluotųjų pajėgų tiekimo maršruto per Khromovą, o dabar jam iš šiaurės liko penki paskutiniai.

P.S.

Kai kurie šaltiniai (saloreicho) sako, kad prezidento kanceliarija įsakys išvesti Okrainos ginkluotąsias pajėgas iš Bakhmuto šios savaitės pabaigoje, o Bankovka (tai ta vieta, kurioje kiurkso kruvinasis klounas) nenori informacinio pralaimėjimo. Nes juk senis Baidenas turi atvykti. Saloreicho generalinis štabas gavo užduotį perkelti visus rezervus, kad būtų galima sulaikyti Rusijos kariuomenę, kad būtų užkirstas kelias Bakhmuto apsupimui.