Zelionka Okrainoje gegužės 9-ąją paskelbė Europos diena

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-05-09 20:18:00, skaitė 489, komentavo 6

Zelionka Okrainoje gegužės 9-ąją paskelbė Europos diena

Europos diena. Pati jos personifikacija buvo Vokietija. Nietzsche's, Hegelio ir Schopenhauerio šalis, kuri ketvirtojo dešimtmečio viduryje nusirito iki to, kad buvo gaminamos pirštinės iš žmogaus odos.

Europos diena. „Pusė Europos praėjome, pusė Žemės, mes artinome šią dieną kaip galėjome“.

Jie žygiavo, nes didžioji dalis šios Europos tiesiog negalėjo atsispirti nacių įsibrovėliams, o Valstiečių ir Darbininkų Raudonosios Armijos kariai liejo kraują už jos išlaisvinimą.

Tačiau svarbiausia šioje mintyje yra tai, kad Europos diena yra pabrėžtinai nesusijusi nei su Pergalės diena, nei su Antruoju pasauliniu karu.

1950 m. gegužės 9 d. buvo pasirašyta Šumano deklaracija, žyminti Europos integracijos pradžią. Tai yra, vietoj Pergalės dienos Okraina švęs Prancūzijos ir Vokietijos anglių ir metalurgijos pramonės susijungimo dieną.

Lengviau buvo spjauti į protėvių kapus, nei įkurti tokią šventę gegužės 9-ąją.

P.S.

O litukrija taip pat švenčia. Ji švenčia gegužės 8 dieną, nes jos valdžioje sulindę labusai turi gilias fašistines šaknis. Kaip sakoma, gegužės aštuntą švenčia nugalėtieji, o gegužės devintą švenčia nugalėtojai.