Arkivyskupas Vigano: Globalizmas yra "šėtoniškas" pasirengimas "Antikristo iškilimui"

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.com/2... 2023-09-09 17:41:00, skaitė 738, komentavo 4

Arkivyskupas Vigano: Globalizmas yra

Buvęs popiežiaus nuncijus plačiau papasakojo, kaip jis suvokia glaudų globalizmo ir satanizmo ryšį.

Arkivyskupas Carlo Maria Viganò dar kartą pasmerkė "globalizmo" įsigalėjimą, teigdamas, kad jis rengia žmoniją "politiniam Antikristo iškilimui".

Rugpjūčio 24 d. interviu prancūzų kalba leidžiamam naujienų kanalui C. Viganò komentavo "globalizmo" įsigalėjimą ir jo poveikį visuomenei. Pakartodamas nuolatinį globalizmo pasmerkimą, arkivyskupas susiejo korupciją visuomenėje su korupcija Katalikų Bažnyčioje: 

Mano manymu, tam, kad pasmerkimas būtų išsamus, reikia aiškiai pabrėžti, kad egzistuoja ypatingas ryšys tarp giluminės valstybės perversmo pilietinėje srityje ir panašaus giluminės Bažnyčios perversmo bažnytinėje srityje.

Kiekvieną sferą griaunantys "ardomieji veiksmai" yra "identiški", - teigė jis, - "kaip ir juos skatinantys principai bei keliami tikslai". 

Jis teigė, kad katalikams "būtina" "suprasti, jog Vatikano II Susirinkimas ir Novus Ordo Bažnyčiai buvo tas pats, kas revoliucija ir Žmogaus teisių deklaracija pilietinėms visuomenėms, nes abiejose šaknyse glūdi nuodingas revoliucijos, t. y. natūralios tvarkos, kurią Dievas nustatė žmogui ir žmonių visuomenėms, griovimo daigas".

Tęsdamas pasakojimą arkivyskupas nupiešė globalizmo ir satanizmo ryšį, teigdamas, kad tai beveik sinonimai. "Globalizmo esmė yra šėtoniška, o satanizmo esmė - globalistinė".

Šėtono planas - įtvirtinti Antikristo viešpatavimą, suteikiant jam galimybę parodijuoti žemiškąjį Kristaus gyvenimą, imituoti Jo stebuklus groteskiškais stebuklais, patraukti minias ne tiesos paprastumu, bet apgaule ir melu. 
Globalizmas yra, taip sakant, scenografija, scenarijus ir planas, turintis paruošti žmoniją politiniam Antikristo iškilimui, kuriam pasaulio valdovai - jo tarnai - atiduos nacionalinius suverenitetus, kad jis taptų savotišku pasaulio tironu.

Plėtodamas, kaip būtų galima įgyvendinti tokį "sceninį pastatymą", Vigano rašė, kad "tai, kas liko iš Kristaus viešpatavimo, turi būti sunaikinta institucijose, kultūroje ir kasdieniame piliečių gyvenime". Jo teigimu, vienas iš būdų tai įgyvendinti būtų įgyvendinti "moralinį irimą", kuris skatintų žmones "prie ištvirkimo ir tyčiojimosi iš dorybės".

Tačiau jis taip pat atkreipė dėmesį į tokius aspektus kaip bandymai sunaikinti "natūralią šeimą, pagrindinę visuomenės ląstelę, iš kurios vaikai tampa prekėmis, produktais, kuriuos turintieji pinigų gali užsisakyti internetu, maitinančiais didžiulį ir vis labiau klestintį nusikaltėlių tinklą, jau nekalbant apie surogatinės motinystės pramonę".

Skyrybos, abortai, eutanazija, homoseksualizmas ir panseksualizmas, lyties keitimo žalojimas pasirodė esančios veiksmingos priemonės ne tik apreikštajam Tikėjimui, bet ir švenčiausiems prigimtinės teisės principams naikinti.

Priešingai katalikų tikėjimui, kuriam priešinasi tokie prieš gyvybę nukreipti judėjimai, globalizmas yra "religija", plintanti per "budulių ideologiją", - teigė arkivyskupas. Nors katalikybės centre yra Kristus, "globalistai taiko katalikiškus "socialinio karaliavimo" principus, bet skelbia visuomenių karaliumi šėtoną".

Viganò, kuris anksčiau dirbo popiežiaus nuncijumi JAV 2011-2016 m., pabrėžė "informacijos, nesuderintos su oficialia istorija, cenzūros, vykdomos bendrininkaujant socialinėms platformoms ir žiniasklaidai, modelį". Tai, jo teigimu, pasitelkiama šiuolaikinėje visuomenėje, sudarant sąlygas plisti antikatalikiškai dvasiai:

Neatsitiktinai demokratinė fikcija naudoja smurtinio liaudies demonstracijų slopinimo priemones, kurios laisvoje demokratijoje turėtų vesti į barikadas ir tarptautines egzekucijas, - turiu omenyje, be kita ko, Macroną, Pasaulio ekonomikos forumo Jaunųjų lyderių rytojui mokinį Klausą Schwabą. Nepakanka diktatūrą pavadinti "demokratija", kad ji tokia taptų stebuklingu būdu, ypač kai piliečių sutikimas tiems, kurie aiškina jų būseną ir lūkesčius, kelia grėsmę šių ardomųjų parazitų išlikimui.

Jis taip pat išreiškė abejonių dėl dabartinio rinkimų proceso nepriklausomumo ir tikrumo, teigdamas, kad "demokratija" yra iliuzija, kuria piliečiams leidžia mėgautis "masonų oligarchija".

Kartoju: jei demokratija veiktų, jie neleistų piliečiams žaisti rinkimų farsu ir iliuzija, kad jiems atstovaujama Parlamente. Jei jie tai leidžia, tai tik todėl, kad masonų oligarchija žino, jog gali ją kontroliuoti per visur išsidėsčiusius savo emisarus. Kita vertus, Antikristas bus karalius, o ne prezidentas; jis vykdys valdžią absoliučiu, totalitariniu, diktatorišku būdu. O tie, kurie tiki demokratijos pasaka, per vėlai sužinos, kad buvo apgauti.

Arkivyskupo komentarai, nukreipti prieš globalizmą ir globalistines jėgas, anaiptol nėra pirmas kartas, kai jis išsako tokius argumentus. Praėjusią vasarą kalbėdamas Steve'ui Bannonui, Viganò teigė, kaip:

Trumpai tariant, mus valdo aukštuomenė, sudaryta iš lupikautojų ir spekuliantų, pradedant Billu Gatesu, kuris investuoja į stambius ūkius maisto krizės išvakarėse arba į vakcinas prieš pat pandemijos protrūkį, ir baigiant Džordžu Sorosu, kuris spekuliuoja valiutų ir vyriausybės obligacijų svyravimais ir kartu su Hanteriu Bidenu finansuoja biolaboratoriją Ukrainoje.

Jis teigė, kad šalių lyderiai ir valstybių vadovai "yra mūsų tautos išdavikai, atsidavę gyventojų naikinimui, o visi jų veiksmai vykdomi siekiant padaryti kuo didesnę žalą piliečiams".

Tačiau jis taip pat tikino, kad nepaisant "sąmoningo ketinimo pakenkti", globalistinės pastangos, vadinamos "Didžiuoju perkrovimu", turi "neišvengiamą" nesėkmės baigtį, kurios laikas priklauso nuo "mūsų gebėjimo jai pasipriešinti, taip pat nuo to, kas yra Dievo Apvaizdos planuose".

Jis ragino šeimas įsitraukti į judėjimą, kuris pasipriešintų Didžiojo pertvarkymo darbotvarkei "statyti geriau" ir vietoj to "atstatyti tai, kas buvo sugriauta".

https://www.lifesitenews.com/news/archbishop-vigano-globalism-is-satanic-preparation-for-the-rise-of-the-antichrist/