V. Apžvalgininkas. Gudija nori okupuoti ne tik Vilnių.

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2023/09/13/v-... 2023-09-14 18:41:00, skaitė 138, komentavo 5

V. Apžvalgininkas. Gudija nori okupuoti ne tik Vilnių.

Lietuvos visuomenė rimtai susirūpino litvinizmo ideologija. Pagal LRT apklausą tik 10 proc. Lietuvos gyventojų neregi pavojaus šioj ideologijoj.

Tuo tarpu Lietuvoj apologetai eilinį kartą naudodami kremlišką naratyvą pradėjo teigti, jog dalintis „bendra“ istorija, bei suprask simboliais, yra neva šių dienų Europos praktika.

Tuomet pabandykit pasisąvinti Lenkijos formos erelį herbą.

Jei išnešit sveiką kailį, galėsit aprašyti nuotykius.

Kokia yra šių laikų istorijos paveldo, kaip tapatybės pagrindo praktika šiuolaikinėj Europoj parodė ganėtinai sėkminga Graikijos apsigynimo patirtis.

Lietuvos žemių pasisavinimas bei įsisavinimas išnaikinant lietuvius yra įrašytas į Gudijos genetinį kodą.

Dar 4 amžiuj visoj šių dienų Gudijos teritorijoj gyveno baltai, formuojantis tautoms, vėliau suformavę save daugiausiai kaip lietuvių tauta.

Būtent ten liko didžiausia lietuviška baltiška žemė, kur žmonės kalbėjo lietuviškai.

Slavai atvyksta šiton lietuviškon teritorijon nuo 6 amž. bei tęsia laipsnišką Lietuvos žemių užkariavimą, nutautinimą.

Žvelgiant į Gudiją svarbu suvokti, jog ji yra įsikūrus buvusios baltiškos Lietuvos teritorijoj.

Iššūkis yra tame, jog Gudija toliau tęsia savo istorinę inerciją bei žada toliau plėstis į Vakarus vėlgi etninės Lietuvos sąskaita bei kaip įprasta ten naikinti lietuvius.

Gudija manipuliuodama istorija laiko savo paveldu visą etninę Lietuvos teritoriją bei siekia ne tik Vilniaus okupacijos, bet toliau gilyn graužti Lietuvą, kol neaneksuos žemių iki pat Palangos.

Kur stabdytume Gudijos invaziją, šalia Lydos ar šalia Plungės?

Prisimename Gudijos valdžios atstovo komentarus, jog Klaipėda yra Gudijos uostas.

Ką reiškia, jog Klaipėda yra Gudijos uostas, įmanoma suvokti tik panagrinėjus nuotaikas Gudijos visuomenėj.

Gudija nori „dalintis“ istorija, taigi, ši jau paėmė Lydą bei šį regioną su daugiau nei 20 tūkst. kv. km. Lietuvos valstybės teritorijos, bet vis dar negana, vis dar nori „pasidalinti“ Lietuvos sąskaita?

Atsižvelgiant į tai, jog Gudijos valstybė bei šios visuomenės dominuojanti dalis puoselėja Lietuvos atžvilgiu agresyvią, priešišką politiką, gal tuomet ir mūsų šalis gali grįžti prie tarpukario demokratinės Lietuvos vertinimo, jog Lyda yra mūsų valstybės okuptuota teritorija?

Gudija nori okupuoti ne tik Vilnių | Asociatyvi nuotr.

Gudija nori okupuoti ne tik Vilnių | Asociatyvi nuotr.

Latvija laiko Arbenės regioną Rusijos okupuota teritorija, Estija laiko rytų Narvą Rusijos okupuota teritorija, netgi nukalė euro monetas su Estijos žemėlapiu, kuriame jai priklauso okupuota rytų Narva.

Neteigiama, jog Lietuva turėtų kelti teritorines pretenzijas dėl savo valstybės aneksuotų baltiškų lietuviškų žemių, bet verta priminti Gudijai, jog fašistinės šalys pralošusios karus grąžina visas okupuotas žemes.

Primenant, jog minėtos šalies visuomenės monitoringas bei sociologiniai tyrimai rodo ten dominuojančias fašistines pažiūras.

Lietuva irgi galėtų parodyti stuburą bei pradėti kovoti su Lietuvos tapatybės naikinimu. Galėtų imti pavyzdį iš minėtos Graikijos, kuri ganėtinai sėkmingai apsigynė nuo panašios Makedoninės pseudo istoriografijos, gaudama tarptautinį supratimą bei palaikymą.

Šiaurės Makedonija irgi kėlė teritorinės pretenzijas reikšdama savo istorinius manipuliavimus.

Bet Graikija pritaikė tokias sėkmingas strategijas, jog kaimynui teko ne tik pamiršti apie teritorines pretenzijas, koreguoti esminį valstybės simbolį, bet net turėjo pervadinti savo pagrindinį greitkelį ( galima prisiminti Gudijos istorinį maketą bei troleibusą „Vytovt“).

Lietuvai svarbu užpatentuoti savo pavadinimą – Lietuva, bei Lietuvos simbolį Vytį tarptautinėse organizacijose, kaip išimtinai Lietuvos nuosavybę. Kartu su kitomis šalimis kovoti su visomis litvinizmo apraiškomis, kaip su ekstremizmo ideologija.

Šviesti Lietuvos valstybės elitą, kad atsikratytų naivumo ir kad visuomenė taptų atsparesnė Kremliaus litvinistiniams info istoriniams karams bei įstengtų juos nugalėti.

Jei Gudija ateity bandytų kėsintis į Lietuvos pavadinimą ar simbolius, veikti Graikijos pavyzdžiu bei blokuoti šios šalies integravimą į tarptautines organizacijas.

Šiuo laiku Gudijos opozicija pastebi, jog šalyje viešai truputį yra pritilusi litvinistinė retorika, bet tyloj toliau tęsiama litvinizmo veikla. 

Gudijos opozicija privalo kovoti su visomis kremliškos įtakos apraiškomis įskaitant litvinizmą, nes galutinis tikslas yra demokratinė Gudija.

Gudija nori okupuoti ne tik Vilnių | Asociatyvi nuotr.

Ekstremistinės ideologijos su demokratija nesiderina.

Negana pereiti į slaptą litvinizmo praktikavimą bei tuo pat laiku mums sakyti tai ką norime girdėti, bet toliau daryti savo.