Šiaip ar taip - data...

Autorius: Petras Dargis Šaltinis: http://petrasdargis.lt/rasinia... 2018-06-06 19:14:31, skaitė 887, komentavo 1

Šiaip ar taip - data...

Liūdna žiūrėti į tas jų iškilmes.

Dabar jie kviečia į naują Sąjūdį, bet reiktų pirma pabaigti su šituo.

Imti ir sąžiningas pasakyti, kur nuvedė kelias, kuriuo pasukom tada. Į tautinį atgimimą, į demokratiją, socialinį teisingumą?.. Pakilome ir suklestėjome ar atsidūrėm ant išnykimo ribos?

Ar eisim toliau iškilmingu keliu, ar pasakysime - ne, pavojus, tai buvo aklavietė!

Ar pripažinsim, kad buvome naivūs, kvaili ir nesupratom, kur kišame nosį? Bet šviesuliai negali būti kvaili!

Žodžiu, viskas gerai, dar galime pakritikuoti. Dar juk neuždraudė.